Hlídáte si svou nemovitost?

Chcete být průběžně informováni o změnách v katastru nemovitostí týkajících se vaší nemovitosti? Jste zástavní věřitel nebo máte věcné břemeno a chcete být informováni o převodu nemovitosti na jiného vlastníka? Máme pro vás řešení - službu sledování změn v katastru nemovitostí.

Co vám služba poskytuje:

 • Služba sledování změn údajů o nemovitostech je poskytována Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČUZK) dle paragrafu 55 odstavce 6 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
 • Tato služba je dostupná vlastníkům nemovitostí, zástavním nebo podzástavním věřitelům, osobám s věcným břemenem, oprávněným předkupního práva, oprávněným zpráv zpětného odkupu, lepšího kupce, nájemcům a pachtýřům.

Cena:

 • 0-20 nemovitostí: Při zřízení služby platíte 200 Kč, pokud tento počet nepřesáhne ani v následujících letech.
 • 21 a více nemovitostí: Platíte 10 Kč za každou nemovitost       a rok.
 • Sleva 20% při využití webové služby pro získávání informací.

Jak získat službu:

 • Online přes webovou aplikaci, pokud máte aktivní datovou schránku.
 • Osobně na kterémkoliv katastrálním úřadu (žádosti jsou zpravidla vyřízeny na počkání).
 • Písemně zaslanou žádostí na adresu ČUZK.
 • Podmínkou zřízení služby je prokázání totožnosti přes datovou schránku, katastrální úřad nebo úředně ověřeným podpisem na žádosti.

Jak služba funguje:

 • Služba vás automaticky informuje o změnách v katastru nemovitostí vaší sledované nemovitosti.
  • Změnou se rozumí:
  • Vyznačení upozornění na změnu právních vztahů (tj. zaplombování).
  • Provedení vkladu.
  • Provedení záznamu.
  • Zápis poznámky.
 • Informace o změnách jsou zasílány podle vaší žádosti prostřednictvím datové schránky, e-mailu nebo krátké textové zprávy.

Nyní máte možnost pečlivě sledovat svou nemovitost! Pro více informací a zřízení této služby navštivte odkaz: Sledování změn v katastru nemovitostí.